Надання інформації Клієнтом.


Під час реєстрації на Сайті Клієнт надає таку інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, пароль для доступу до Сайту.

При оформленні замовлення Клієнт може надавати таку інформацію: Прізвище, Ім'я, По-батькові, адреса доставки замовлень, номер контактного телефону.

Надаючи свої персональні дані при авторизації/реєстрації на сайті, Клієнт погоджується на їх обробку протягом невизначеного терміну з метою виконання Продавцем своїх зобов'язань перед клієнтом, продажу ним товарів та надання послуг, надання їм довідкової інформації, а також з метою просування товарів, робіт та послуг. При обробці персональних даних Клієнта інтернет-магазин керується Федеральним законом "Про персональні дані" та локальними нормативними документами.

Клієнт має право отримати інформацію, що стосується обробки його персональних даних.


 


Використання інформації наданої Клієнтом та одержуваної Продавцем.


Продавець використовує надані Клієнтом дані протягом усього терміну реєстрації Клієнта на Сайті з метою:


- для реєстрації/авторизації Клієнта на Сайті;


- для обробки замовлень Клієнта та виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом;


- для здійснення діяльності з просування товарів та послуг;


- аналізу купівельних особливостей Клієнта та надання персональних рекомендацій.


 


Надання та передача інформації, отриманої Продавцем:


Продавець зобов'язується не передавати отриману від Клієнта інформацію третім особам. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом і лише у рамках договорів.

Не вважається порушенням зобов'язань передача інформації відповідно до обґрунтованих та застосовних вимог законодавства України.

Продавець має право використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача інтернет-магазину та інформацію про те, за посиланням з якого інтернет-сайту відвідувач прийшов. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Клієнтом на Сайті у загальнодоступній формі.

Продавець при обробці персональних даних вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних.


 


Зберігання та використання інформації Клієнтом.


Клієнт зобов'язується не повідомляти третіх осіб логін та пароль, які використовуються для ідентифікації в інтернет-магазині.

Клієнт зобов'язується забезпечити належну обачність при зберіганні та використанні логіну та паролю (у тому числі, але не обмежуючись: використовувати ліцензійні антивірусні програми, використовувати складні буквено-цифрові поєднання при створенні пароля, не надавати в розпорядження третіх осіб комп'ютер або інше обладнання з введеними на ньому логіном та паролем Клієнта тощо)